Postupak izrade

Home/O dijamantu/Postupak izrade

Preuzimanje pepela u Algordanzi

ikona_sprejemVeć prilikom narudžbe, pepelu pokojnika dodjeljuje se kontrolni broj ili šifra koja se upisuje u bazu podataka nakon dostave pepela u sjedište Algordanze u Švicarskoj. Unosom šifre u bazu podataka u nju se upisuju i podaci o preminulome i o naručitelju, što omogućuje točno dokumentiranje i nadzor postupka rasta dijamanta za uspomenu.

 

Kemijska analiza

ikona_analizaStručnjaci u našim suvremeno opremljenim laboratorijama provode kemijsku analizu pepela koja je potrebna za odgovarajuće upravljanje fizičkim i kemijskim postupcima koji će uslijediti. Pomoću analize provjeravaju količinu ugljika i drugih elemenata u pepelu te dokumentiraju podrijetlo pepela pokojnika.

 

Ekstrakcija ugljika

Uz pomoć posebno razvijenog kemijskog i fizičkog postupka, koji je trenutno u postupku dobivanja međunarodno priznatog patenta, ugljik se odvaja od ostalih tvari i elemenata prisutnih u pepelu.

 

Preobrazba u grafit

Nakon toga stručnjaci putem dodatnog postupka obrade provode strukturnu pretvorbu ugljika u grafit. Taj korak je potreban zato što je mrežasta struktura grafita pogodnija za rast dijamanta za uspomenu nego amorfni ugljik.

 

Sinteza dijamanta

ikona_ekstrakcijaVisoke temperature i pritisak (postupak HPHT – High Pressure High Temperature) od ključne su važnosti za pretvaranje grafita u dijamant za uspomennu. Kako bi dijamant počeo rasti, potreban je dijamantni kristal koji stručnjaci stavljaju u grafit i oko kojega se nakon toga stvaraju i rastu drugi dijamantni kristali. Rezultat toga je sirovi dijamant koji raste atom za atomom, a trajanje rasta ovisi od željene veličine dijamanta za uspomenu. Kada rast sirovog dijamanta završi, početni dijamantni kristal se odvaja, a ostaje samo dijamant za uspomenu iz pepela pokojnika.

Brušenje i poliranje

ikona_brusenjeNakon toga iskusni švicarski brusitelji dijamanata ručno bruse i poliraju dijamant za uspomenu u skladu sa željama naručitelja, do željenog oblika dijamanta.

Nadzor kvalitete i certifikat

ikona_nadzorProvodi se strogi nadzor kvalitete. U certifikatu su navedene sljedeće vrijednosti: autentičnost, veličina, brušenje i boja dijamanta, kemijska svojstva i garancija podrijetla dijamanta uz predanog pepela.

 

Lasersko graviranje i ambalaža

ikona_graviranjeOvisno o željama naručitelja, mi u Algordanzi u dijamant možemo urezati bilo kakav natpis do maksimalno 75 znakova. Nakon što su svi postupci su završeni, dijamant za uspomenu stavljamo u elegantnu drvenu kutijicu na koju se može staviti po želji gravura, i tu kutijicu, zajedno s certifikatom kvalitete predajemo osobno zastupnicima Algordanze.

 

Video (na engleskom)