Garancija kvalitete

Home/O dijamantu/Garancija kvalitete

Briga

Unatoč složenosti i tehničkoj prirodi postupaka rasta dijamanta za uspomenu, u Algordanzi na izradu dijamanata ne gledamo samo s tehničke strane. Transformacija pepela u dijamant za uspomenu uvijek se provodi uz poštivanje visokih moralnih i etičkih standarda. S posmrtnim ostacima upravljamo s najvišim stupanjem skrbi, na društveno odgovoran način i uz poštivanje dostojanstva svakog pojedinca (klijenta i pokojne osobe). Sve informacije diskretno pohranjujemo u bazi podataka koja nije dostupna trećim osobama, a postoji prvenstveno za internu kontrolu kvalitete. Svakoj narudžbi je dodijeljena šifra koja omogućuje kontrolu proizvodnog procesa te naručitelju omogućuje da prati cijeli postupak od primitka pepela do konačne predaje dijamanta za uspomenu, za što je potrebno nekoliko mjeseci. Naručitelji mogu stupiti u kontakt s nama ili našim predstavnicima u bilo kojem trenutku i provjeriti stanje rasta dijamanta.

 

Zajamčeno bez dodataka

Prije transformacije pepela stručnjaka provode detaljnu analizu kemijskog sastava pepela. Prilikom toga oni bilježe, između ostalog, kemijski otisak, koji daje vrlo precizne informacije o individualnom sastavu pepela koji se razlike od pokojnika do pokojnika. Priloženi certifikat Algordanze osigurava autentičnost i porijeklo cijeloga dijamanta za uspomenu koji se izrađuje iz dostavljenog pepela pokojnika.

 

Čistoća i sjaj

Algordanza sve dijamante za uspomenu izrađuje s najvećom pažnjom i jamči da svi dijamanti za uspomenu odgovaraju najmanje ocjeni kvalitete SI (to označava malo dodataka), a u više od 80% primjera dodjeljuje se ocjena najveće kvalitete VS (jako malo dodataka).

 

Nadzor kvalitete i certifikat

ISO Certifikat podjetja Algordanza

Tijekom cijelog postupka izrade dijamanta provodimo strogi nadzor kvalitete. Certifikat koji dajemo naručitelja prilikom predaje dijamanta za uspomenu predstavlja garanciju podrijetla dijamanta iz pepela pokojnika, kao i potvrdu o njegovoj kvaliteti. Tom certifikatu priložena je i obavijest o sastavu dijamanta, u kojem se navodi kemijski sastav, veličina, brušenje i boja dijamanta. Certifikat ISO 9001:2000, koje je poduzeće dobilo 2007. g. potvrđuje da postupke u Algordanzi provodimo isključivo u skladu s najvišim standardima. Certifikat također potvrđuje poštivanje međunarodnih propisa sustava upravljanja kvalitetom.