Najčešća pitanja

Home/Najčešća pitanja
  1. korak: Stupite u kontakt sa službenim zastupnikom Algordanze u Hrvatskoj, tvrtkom Miraj za pogrebne usluge, koja će obaviti sve administrativne i formalne radnje potrebne za pretvaranje ljudskog pepela u dijamant za uspomenu. Službeni zastupnik stoji na raspolaganju za sva vaša pitanja. Nazovite ih ili im pišite. ih ili im pišite. Pod naslovom „Kontakt“ nalaze se svi potrebni kontaktni podaci.
  2.  korak: Prilikom odluke na izradu dijamanta za uspomenu i davanja narudžbe za izradu dijamanta za uspomenu, plaćate 50 % ukupnog iznosa, odnosno cijene izrade dijamanta za uspomenu, a potvrdu o plaćanju izdaje tvrtka Miraj za pogrebne usluge
  3.  korak: Zaposlenici tvrtke Miraj za pogrebne usluge dostavit će pepeo pokojnika u sjedište poduzeća Algordanza u Švicarskoj.
  4. korak: U laboratoriju se provodi analiza pepela, odnosno tzv. kemijski otisak. Na osnovi analize, koja služi i kao dodatna potvrda o autentičnosti, možemo vam dati točne podatke o vremenu izrade vašeg dijamanta za uspomenu.
  5.  korak: Nakon ekstrakcije ugljika od ostalih tvari u pepelu počinje rast dijamanta za uspomenu pod visokim pritiskom i visokim temperaturama. Koliko dugo će trajati rast dijamanta za uspomenu, odnosno njegova izrada, ovisi o odabranoj veličini. Ukoliko je odabran veći dijamant za uspomenu, trebat će više vremena. Izrada dijamanta počinje odmah po primitku pologa, a do predaje dijamanta za uspomenu može proći 3 do 10 mjeseci. Sve korake od primanja narudžbe, predaje pepela, do analize i same obrade pepela detaljno dokumentiramo.
  6. korak: Nakon što rast dijamanta bude gotovo, dijamant za uspomenu putem službenog zastupnika dostavljamo u elegantnoj drvenoj kutijici. U roku od 10 dana nakon preuzimanja dijamanta za uspomenu zajedno s certifikatom, morate platiti drugi dio iznosa.

Ne, Algordanza izrađuje dijamante za uspomenu isključivo iz pepela umrlih ljudi.

Naravno. Odnesite vaš dijamant zlataru da ga ugradi u nakit.

Naš certifikat potvrđuje autentičnost, veličinu, brušenje i boju dijamanta, te kemijska svojstva. Tim certifikatom zapravo garantiramo podrijetlo dijamanta iz prerađenog pepela.

Boja ovise o elementu bora, koji je vezan za ugljik. Dakle na boju se u tom procesu ne može utjecati.

Ne, veličina dijamanta ovisi o dužini trajanja postupka. Što dulje dijamant raste, to može postati veći.

Da, starost pepela nije važna za postupak izrade. Kasniju izradu dijamanta za uspomenu prakticiramo prije svega u državama kao što su Njemačka i Austrija, gdje je potrebno osobu pokopati u određenom roku i gdje se mora držati detaljnih postupaka koja određuju groblja. Zato vas molimo da nas kontaktirate.

Izrada dijamanta traje otprilike tri mjeseca, od primitka pepela i pologa. Svakako je izrada dijamanta vrlo kompleksan postupak, a ponekad u određenim slučajevima traje i dulje.

No možete biti sigurno da su nama kvaliteta i točnost na prvo mjestu, čak i ako se u određenim slučajevima vrijeme izrade odulji.

Kremiranjem odrasloga čovjeka najstaje otprilike 2,5 kg pepela. Za izradu dijamanta potrebno je najmanje 500 g.

S pepelom koji se ne koristi možete napraviti sljedeće:

  • preostali pepeo, koji nije potreban za postupak izrade dijamanta, dostavljamo natrag pogrebnom poduzeću koje obavlja ukop urne.

Da, iz kremiranog pepela jedne odrasle osobe može izraditi najmanje četiri dijamanta. Detaljnije informacije o mogućem broju dijamanata možemo vam dati nakon obavljene analize pepela u našim laboratorijima.

Da, Algordanza dijamant pravi je dijamant. Ima jednaka kemijska, fizička i optička svojstva kao i dijamant koji nalazimo u prirodi. Za razliku od prirodnog dijamanta, Algordanza dijamant je dijamant za uspomenu,  individualan i jedinstven i koji u našem laboratoriju nastaje samo za vas.