Tijek narudžbe

Home/Kontakt/Tijek narudžbe
 1. korak:
  Stupite u kontakt sa službenim predstavnikom Algordanze u Hrvatskoj, tvrtkom Miraj za pogrebne usluge, koje će obaviti sve administrativne i formalne radnje potrebne za pretvaranje ljudskog pepela u dijamant za uspomenu. Službeni predstavnik stoji na raspolaganju za sva vaša pitanja. Nazovite ih ili im pišite. Pod naslovom „Kontakt“ nalaze se svi potrebni kontaktni podaci.
 2.  korak:
  Prilikom odluke na izradu dijamanta za uspomenu i davanja narudžbe za izradu dijamanta za uspomenu, plaćate 50 % ukupnog iznosa, odnosno cijene izrade dijamanta za uspomenu, a potvrdu o plaćanju izdaje ovlašteni predstavnik za Hrvatsku tvrtka Miraj za pogrebne usluge
 3.  korak:
  Zaposlenici tvrtke Miraj dostavit će pepeo pokojnika u sjedište poduzeća Algordanza u Švicarskoj.
 4. korak:
  U laboratoriju se provodi analiza pepela, odnosno tzv. kemijski otisak. Na osnovi analize, koja služi i kao dodatna potvrda o autentičnosti, možemo vam dati točne podatke o vremenu izrade vašeg dijamanta za uspomenu.
 5.  korak:
  Nakon ekstrakcije ugljika od ostalih tvari u pepelu počinje rast dijamanta za uspomenu pod visokim pritiskom i visokim temperaturama. Koliko dugo će trajati rast dijamanta za uspomenu, odnosno njegova izrada, ovisi o odabranoj veličini. Ukoliko je odabran veći dijamant za uspomenu, trebat će više vremena. Izrada dijamanta počinje odmah po primitku pologa, a do predaje dijamanta za uspomenu može proći 3 do 10 mjeseci. Sve korake od primanja narudžbe, predaje pepela, do analize i same obrade pepela detaljno dokumentiramo.
 6. korak:
  Nakon što rast dijamanta bude gotovo, dijamant za uspomenu putem službenog predstavnika u Hrvatskoj dostavljamo u elegantnoj drvenoj kutijici. U roku od 10 dana nakon preuzimanja dijamanta za uspomenu zajedno s certifikatom, morate platiti drugi dio iznosa.